Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego

XIX Konferencja STREFY Ex

wstecz
XIX Konferencja STREFY Ex

XIX Konferencja STREFY Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje.””

 

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić na XIX Konferencję STREFY Ex, która odbędzie się w Sopocie w dniach 07-08 marca 2018r.

 

Korzystając z ogólnej dostępności informacji i procesów globalizacji czerpiemy dane i doświadczenia z bardziej zróżnicowanych zasobów wiedzy. Pozwala to nam na przewidywanie zdarzeń nie pożądanych, korygowanie działań niezgodnych z najlepszą praktyką inżynierską, zwiększanie konkurencyjności oraz unikanie przestojów i katastrof.

 

Na naszej konferencji przedstawimy doświadczenia wynikające z przypadków studialnych występujących w różnorodnych dziedzinach przemysłu. Wdrożenia innowacyjnych technologii opracowanych na podstawie analiz w zakresie bezpieczeństwa procesowego, ochrony środowiska, systemów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz rozwiązań IT dla bezpieczeństwa obiektów przemysłowych i infrastruktury.  Istotnym tematem będą szkolenia oraz systemy budowania kompetencji w oparciu o światowy schemat IECEx.

 

ŚRODA 7 marca 2018r.

 

10.00 – 10.15 - OTWARCIE KONFERENCJI

10.15 – 11:25 - Sesja wprowadzająca

 • How competent training organizations for hazardous areas should be? The IECEx Recognized Training Provider Program - Arnold Thorsten, IECEx
 • Wielowymiarowe bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - Jan Milczewski, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Spółka z o.o.
 • Realizacja bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym - Tomasz Cicherski, TEKNOS-Oliva Sp. z o.o.

11.25 – 11.55 - Przerwa kawowa

11.55 – 13.25 - II Blok Tematyczny

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO

 • The Game changer: A quantum leap for flameproof encapsulation - Arnold Thorsten, IECEx
 • Wyznaczanie stref, dobór urządzeń, i odpowiedzialność nadzoru w trakcie budowy i eksploatacji obiektów LNG - Stanisław Trzop, niezależny ekspert
 • Nowe standardy dotyczące urządzeń nieelektrycznych w atmosferach wybuchowych - Grzegorz Czesnowski, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

13.25 – 14.25 – Obiad

 

14.25– 15.30 - III Blok Tematyczny

               OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu infrastruktury przemysłowej - case study na przykładzie projektu z branży chemicznej - Aleksandra Tracz-Gburzyńska, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
 • Analizy techniczne jako czynnik determinujący dobór technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych - Przemysław Steiner, Przedsiębiorstwo Usługowe 'Poż - Pliszka' Sp. z o.o.
 • Nowa metoda szacowania promieniowania cieplnego w kontekście zagrożeń pożarowych w przemyśle - Dr inż. Piotr Tofiło, Szkoła Główna Służby Pożarniczej


15.30 – 16.00 - Przerwa kawowa

16.00 – 18.00 - IV Blok Tematyczny

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

 • Ocena bezpieczeństwa istniejących instalacji: Analiza zagrożeń w oparciu o analizę HAZOP - Łukasz Kras, Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o.
 • Programy badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa - Janusz Zdeb, TAURON Wytwarzanie S.A.
 • Wymagania bezpieczeństwa cybernetycznego dla systemów SIS - Rafał Selega, ABB Limited
 • Model wymiany informacji oraz mitygacji ryzyka na poziomie korporacyjnym po zdarzeniach awaryjnych i wypadkowych. Przykład zastosowania w PKN ORLEN S.A. - Łukasz Agaciński, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.


20.00 – Uroczysta kolacja

 

 

 

 

CZWARTEK 8 marca 2018r.

 

9.20 – 9.30 - OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI

9.30 - 11.15 - I Blok Tematyczny

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

 • Nowe Centrum Badań i Rozwoju ASE Systemów Bezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem – Ireneusz Rogala, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
 • Zakres dokumentacji OOŚ dotyczącej zagrożeń naturalnych i antropogenicznych oraz ryzyka - Monika Bednarska, EKO-KONSULT Sp. z o.o.
 • Substancje niebezpieczne w kontekście wymagań różnych przepisów ochrony środowiska - Jarosław Szymański, niezależny ekspert
 • Ochrona środowiska przed skutkami awarii w pozwoleniach emisyjnych i pozwoleniach na korzystanie ze środowiska - Michał Behnke, niezależny ekspert

11.15 – 11.45 - Przerwa kawowa

11.45 - 14.00 - II Blok Tematyczny

NOWOŚCI NAUKOWO-PRAWNE

 • Projekt wydobycia i zagospodarowania gazu ziemnego z podmorskich złóż B4 i B6 - studium przypadku - Andrzej Tyszecki, Dorota Dawidowicz, EKO-KONSULT Sp. z o.o.
 • Nowe prawo wodne a funkcjonowanie zakładów przemysłowych - Ewa Wilkos-Gładki, CDM Smith
 • Remediacja terenów poprzemysłowych - kłopot czy szansa? - Katarzyna Klukowska, CDM Smith
 • Kwantowa informacja – wyższy poziom cyberbezpieczeństwa - Prof. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański


14.00 – 15.00 - Zakończenie Konferencji. Obiad

 

Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się inżynierowie i managerowie z wiodących zakładów przemysłowych, praktycy, przedstawiciele instytucji normalizacyjnych aby podzielić się swoją wiedzą i sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami.

 

Zapraszamy już teraz, aby zaplanować udział i skorzystać z okazji do rozwijania kompetencji 
w zakresie konsultingu technicznego oraz szkoleń.

 

Więcej informacji pod adresem: www.asekonferencje.com.pl 

W imieniu organizatorów zapraszamy.

Ireneusz Rogala - Redaktor Naczelny Magazynu Ex, patrona medialnego Konferencji.

Archiwum