Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego

Systemy bezpieczeństwa

wstecz

Automatic Systems Engineering to ekspert w dziedzinie przemysłowych systemów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, przeciwpożarowego oraz systemów detekcji zagrożeń. ASE oferuje wszechstronną pomoc w zakresie:

 • Konsultingu
 • Doboru rozwiązań
 • Projektowania
 • Dostaw
 • Realizacji systemów
 • Serwisu
   

Architekt i Integrator Systemów Bezpieczeństwa

ASE specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań systemów bezpieczeństwa. Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu i dostępowi do najnowszych technologii jesteśmy w stanie zrealizować najtrudniejsze zadania inwestycyjne. Naszym klientom oferujemy indywidualne podejście w postaci specjalistycznych rozwiązań:

 • Audyt systemów bezpieczeństwa
 • Tworzenie koncepcji systemów bezpieczeństwa
 • Determinacja i weryfikacja poziomów SIL systemów detekcyjnych
 • Tworzenie architektury systemów bezpieczeństwa dla zakładów posiadających duże ilości substancji niebezpiecznych podlegających pod Dyrektywę SEVESO

 

Zapewniany całościową realizację inwestycji związanych z wdrażaniem systemów bezpieczeństwa w formule „pod klucz”. Posiadamy największe kompetencje w dostawach poniższych rozwiązań:

 

TSCom – Total Safety Commander

 • Autorskie rozwiązanie ASE – TSCom – System Zarządzania Bezpieczeństwem (SZB) koordynujący pracę podsystemów bezpieczeństwa: sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, detekcji gazów i wycieków.
 • Zaprojektowany dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka (ZZR i ZDR) podlegających pod Dyrektywę SEVESO.

Detekcja gazów

 • Najnowocześniejsze systemy detekcji gazów, wykorzystujące technologie otwartej ścieżki, technologie ultra-soniczne, optyczne oraz inne.
 • Systemy charakteryzujące się poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL1 - SIL2 - SIL3.
 • W naszej ofercie również bezprzewodowe systemy detekcyjne nie wymagające zewnętrznego zasilania.

Detekcja ognia i temperatury

 • Detektory płomienia wykrywające pożar z odległości do 100 m.
 • Skanery temperatury na taśmociągi transportowe, przewody światłowodowe i polimerowe do detekcji temperatury.
 • Systemy detekcji tlenia substancji organicznych i nieorganicznych.
 • Konwencjonalne systemy sygnalizacji pożaru SSP.

Detekcja wycieku

 • Systemy detekcji i lokalizacji miejsca wycieku substancji chemicznych, paliw.
 • Detekcja zalania dla aplikacji budynkowych – monitoring serwerowni komputerowych, maszynowni klimatyzacyjnych, agregatów prądotwórczych.
 • Detekcja warstwy węglowodorów na wodzie.

Monitoring wizyjny i termowizyjny

 • Kamery do stref zagrożonych wybuchem, kamery przemysłowe.
 • Systemy monitoringu wizyjnego.
 • Przemysłowe kamery termowizyjne.
 • Rozwiązania lądowe oraz morskie.

Tłumienie i izolacja wybuchu

 • Aktywne systemy detekcji i tłumienia wybuchu HRD. Izolacja wybuchu za pomocą zaworów odcinających oraz butli HRD.
 • Klapy i membrany dekompresyjne w tym rozwiązania bezpłomieniowe.
 • Rozwiązania dedykowane dla branż o podwyższonych wymogach sanitarnych – produkcja żywności, produkcja leków.

Gaszenie pożaru

 • Stałe systemy gaszenia pożaru: systemy wodne wysoko i nisko ciśnieniowe, pianowe urządzenia gaśnicze.
 • Systemy gaszenia gazem dla rozdzielni elektrycznych serwerowni.
 • Wykorzystanie środków gaśniczych przyjaznych dla środowiska i nie groźnych dla zdrowia pracowników.

Urządzenia przenośne do stref Ex

 • Dobór i dostawy: detektorów gazu, systemów łączności, komputerów i tabletów, latarek i oświetlenia, aparatów cyfrowych i termowizyjnych oraz innego osprzętu do stref Ex.
 • iNet ALSS – innowacyjny system zarządzania flotą przenośnych detektorów gazu połączony z systemem lokalizacji pracowników i alarmowania o stężeniach gazowych.

 

Nasi dostawcy