Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego

Rozwiązania morskie

wstecz
Od 2014 roku funkcjonuje w ASE specjalny dział Marine & Offshore, zawierający spójną ofertę dla firm sektora offshore. Zadaniem tego działu jest profesjonalny dobór techniczny, kompletacja systemów, dostawy i wdrożenie urządzeń elektrycznych i automatyki przemysłowej dedykowanych dla sektora marine i offshore zgodnie z kryteriami obowiązującymi w tej branży oraz serwis urządzeń i szkolenia specjalistów w zakresie ich obsługi, a także ekspertyzy i specjalistyczny konsulting w zakresie bezpieczeństwa na jednostkach pływających.

Ofertę dla sektora offshore można ująć w trzech zasadniczych blokach:

  • zakres sprzętowo-techniczny obejmujący dostawę różnego rodzaju urządzeń, systemów i instalacji;
  • zakres projektowo-ekspercki obejmujący projekty, jak i konsulting w zakresie bezpieczeństwa technicznego, przemysłowego i przeciwwybuchowego;
  • kompleksowy system szkoleń związany z bezpieczeństwem, szczególnie bezpieczeństwem przeciwwybuchowym.