Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego

Nowa usługa w ofercie Grupy ASE - Audyt Bezpieczeństwa przeciw-dronowego

wstecz
Nowa usługa w ofercie Grupy ASE - Audyt Bezpieczeństwa przeciw-dronowego

Incydenty w ciągu ostatnich lat ujawniły, że małe, tanie, proste w obsłudze i dostępne w handlu drony stanowią bardzo szybko rozpowszechniające się zagrożenie.


Zagrożenie, z jakim Obiekty Infrastruktury Krytycznej, Zakłady Dużego Ryzyka i Zakłady Zwiększonego Ryzyka oraz inne zakłady przemysłowe dotąd nie miały styczności.Istnieje zatem istotna potrzeba sprawdzenia czy i jakie scenariusze awaryjne mogą wyniknąć w Państwa przedsiębiorstwie z powodu dronów. Czy zostały one ujęte w programach zapobiegania poważnym awariom i w programach zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie obiektów Infrastruktury Krytycznej?


Ponadto należy dokonać sprawdzenia na ile Państwa przedsiębiorstwo jest chronione przed nowymi zagrożeniami wynikającymi z rozpowszechniającej się obecności dronów w przestrzeni powietrznej, Na ile struktury organizacyjne Państwa przedsiębiorstwa posiadają wiedzę i przygotowanie do wdrożenia środków redukcji ryzyka poważnej awarii lub katastrofy wywołanej użyciem drona.

Które miejsca w Przedsiębiorstwie mogą stać się celem ataku?


Audyt Bezpieczeństwa Przeciw-Dronowego zapewnia ocenę stopnia zagrożenia bezpieczeństwa zakładu, jego urządzeń oraz procesów, a także przygotowanie wytycznych .
W ramach audytu otrzymują Państwo:

 

• Wiedzę o aktualnym poziomie zagrożenia zarówno w rozumieniu ogólnym jak i dotyczącym Państwa rejonu, wraz z odniesieniem do stanu prawnego użycia dronów,
• Poznanie potencjalnych skutków nieumyślnego lub umyślnego użycia dronów wobec przedsiębiorstwa,
• Propozycję sprawdzenia w symulacji scenariuszy możliwych zdarzeń
• Zapoznanie się na żywo ze sposobami działania tzw. droniarzy
• Propozycje systemów zabezpieczenia zakładu i procesów


Sprawdzenie szczelności ochrony zakładuAudyt jest dokonywany przez specjalistów Grupy ASE. Grupa zadaniowa do przeprowadzenia audytu składa się z wojskowych i cywilnych pilotów/operatorów dronów oraz zespołu analizy i oceny ryzyka przemysłowego.

 

Więcej informacji: www.squadron.pl

Archiwum