Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego

KLASTER TECHNOLOGII WODOROWYCH I CZYSTYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

wstecz
KLASTER TECHNOLOGII WODOROWYCH I CZYSTYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

Dnia 11 września 2017 odbyło się spotkanie inaugurujące KLASTER TECHNOLOGII WODOROWYCH I CZYSTYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH, który zrzesza przedsiębiorstwa komercyjne oraz instytucje działające w tym obszarze.

 

 

Misją Klastra jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, po­przez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energe­tycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

Obok spółek z Grupy ASE (Automatic Systems Engineering oraz Biproraf) członkami klastra są trójmiejskie firmy:
Grupa LOTOS S.A, NEXUS Consultants, SDC, SESCOM S.A, 99rent oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która pełni funkcję koordynatora klastra oraz zajmuje się obsługą organizacyjną i administracyjną klastra.
Klaster jest otwarty na innych członków.
Archiwum